Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 54 minuty temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 69 dni temu
Zapisy w systemie UL
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSul.

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu nie może uczestniczyć w zajęciach, co wiąże się z brakiem zaliczenia przedmiotu.

W semestrze letnim 2018/2019 zapisy odbywają się:

• od 15 lutego 2019 od godz. 8:00 do 18 lutego 2019 do godz. 23:59 - dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnej Weterynarii

• od 7 marca 2019 od godz. 8:00 do 9 marca 2019 do godz. 23:59 - dla studentów pozostałych kierunków niestacjonarnych

Terminy dodatkowe:

• od 24 lutego 2019 od godz. 8:00 do 25 lutego 2019 do godz. 15:00 - studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria) oraz 1. semestr stacjonarnych studiów II stopnia

• od 22 marca 2019 od godz. 8:00 do 23 marca 2019 do godz. 15:00 - studia niestacjonarne – pozostałe kierunki

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Oferta kursów i reguły organizacyjne:

języki obce
http://sjo.up.wroc.pl/aktualnosci/9489/zapisy_na_jezyk_obcy_w_semestrze_letnim_2018_2019.html

zajęcia WF Link do oferty zajęć:

http://swfis.upwr.edu.pl/oferta/

przedmioty humanistyczno-społeczne

http://sjo.up.wroc.pl/aktualnosci/9492/zapisy_na_przedmioty_humanistyczno_spoleczne_w_semestrze_letnim_2018_2019.html