Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 21 dni temu
Zapisy w systemie UL 19.09.2019
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz na przedmioty na kierunku Weterynaria odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL

Zapisy na przedmioty rozpoczynają się 23 września i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 96/2019r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2019/2020:

Zarządzenie nr 96/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 roku


Terminarz zapisów na semestr zimowy 2019/2020:

Zapisy na zajęcia dla kierunku Weterynaria (studia stacjonarne i niestacjonarne oraz English Division):

• przedmioty obligatoryjne: 23IX – 25 IX 2019 r.,

• przedmioty ogólnouczelniane: 26IX – 28 IX 2019, termin dodatkowy: 7-8 X 2019 r.

• przedmioty fakultatywne: 9X – 11X 2019 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków:

• studia stacjonarne: 26 – 28 IX 2019 r.; termin dodatkowy: 7-8 X 2019 r.

• studia niestacjonarne: 10-12 X 2019 r.; termin dodatkowy: 18-19 X 2019 r.

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu nie może uczestniczyć w zajęciach.

Studenci pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich nie podlegają zapisom.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Oferta kursów i reguły organizacyjne:

języki obce
Oferta SJO

zajęcia WF

Oferta SWFiS

przedmioty humanistyczno-społeczne

Oferta przedmiotów humanistyczno-społecznych